Главная страница
qrcode

Погоджено затверджую


НазваниеПогоджено затверджую
Дата11.08.2019
Размер121 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ табор .doc
ТипДокументы
#77245
Каталог

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Харківської загальноосвітньої Директор дитячого табору

школи І-ІІІ ступені №121 Харківської відпочинку з денним

міської ради Харківської області перебуванням «Квіточка»

__________ В.В. Горова ________ Ю.А. КаймаковаПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


директора табору з денним перебуванням при школі

І. Загальні положенняДиректор табору з денним перебуванням при Харківській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів № 121 Харківської міської ради Харківської області профспілкового комітету (далі –директор) є уповноваженим профспілковим комітетом керівником дитячого закладу відпочинку (далі –табір або заклад).

Директора приймають на посаду і звільняють з посади за разпорядженням голови профспілкового комітету, він підпорядкований йому.

Директору підпорядковані всі працівники табору.

Кваліфіційні вимоги: вища педагогічна освіта, стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше трьох років.

Несе адміністративну, дисциплінарну, матеріальну і кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за допущені порушення в діяльності табору.

На період відсутності його заміщують заступник директора табору, старший вихователь або він уповноважує їх на представництво з питань, пов’язаних із забезпеченням діяльності закладу.

Директор у своєї діяльності керується Положенням про табір з денним перебуванням , затвердженим управлінням освіти , законами, нормативними актами державних органів, що регламентуютьдіяльність дитячих закладів відпочинку.

З урахуванням специфіки діяльності табору директор зобов’язаний постійно бути на території закладу і залишати її, призначаючи на час своєї відсутності заступника.


ІІ. Обов’язки
Директор зобов’язаний :

до початку роботи табору пройти обов’язковий медичний огляд на право роботи в дитячому закладі відпочинку, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її лікарю закладу;

разом із профспілковим комітетом, органами освіти й охорони здоров’я добирати, навчати кадри закладу, здійснювати їх розміщення відповідально до затвердженого штатного розкладу закладу;

інструктувати працівників закладу з різних напрямів його роботи;

здійснювати перспективне планування діяльності закладу, його оперативне керівництво;

проводити планову, цілеспрямовану роботу з профілактики нещасних випадків і травматизму серед співробітників закладу, дітей і підлітків;

представляти заклад у стосунках з різними організаціями, органами й установами;

видавати накази з усіх напрямів діяльності закладу, контролювати їх виконання, підписувати всі розпорядницькі й фінансові документи закладу;

організувати харчування дітей;

організувати медичне обслуговування співробітників закладу і дітей;

організувати виконання вимог документів, що регламентують роботу дитячих закладів відпочинку;

забезпечувати безпечні умови праці для всіх категорій працівників закладу;

забезпечувати належні умови перебування дітей у закладі;

брати участь у плануванні виховної й оздоровчої діяльності закладу, контролювати реалізацію намічених планів роботи;

брати участь у складанні кошторису витрат на утримання дитячого закладу відпочинку і забезпечувати його виконання;

розробляти і подавати на затвердження голові профспілкового комітету (профкомові) посадові інструкції працівників закладу, інструкції з дотримання правил безпеки, режим дня закладу.

вчасно готувати і надсилати в різні організації необхідні для здійснення діяльності закладу документи, накази, заявки, листи, договори тощо;

належним чином вести всю необхідну внутрішню документацію закладу;

брати участь у складанні меню дитячого закладу відпочинку;

здійснювати контроль за дотримання режимних моментів, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм вимог з охорони праці й безпеки, пожежної та екологічної безпеки;

забезпечувати право дітей на захист від будь-яких форм фізичного або психічного впливу;

дотримуватися вимог Положення закладу.

ІІІ. ПраваДиректор має право:

звільняти співробітників закладу від виконання ними службових обов’язків за наявності передбачених законом підстав (за узгодженням з головою профкому);

вимагати від усіх служб дитячого закладу відпочинку документи й інформацію, що стосується їхньої діяльності;

підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції;


ВідповідальністьДиректор несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у межах чинного законодавства за:

збереження життя, здоров’я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які перебувають у дитячому закладі відпочинку в межах своїх посадових обов’язків;

недбале ставлення до виконання своїх посадових обов’язків;

результати відпочинку та виховної діяльності закладу;

достовірність і правільність ведення документації;

дотримання санітарних правил і норм, норм і вимог з охорони праці й безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

організацію медичного обслуговування;

організацію харчування;

порушення дійсної посадової інструкції;

поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Харківської загальноосвітньої Директор дитячого табору

школи І-ІІІ ступені №121 Харківської відпочинку з денним

міської ради Харківської області перебуванням «Квіточка»

__________ В.В. Горова ________ Ю.А. Каймакова

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


заступника директора табору з денним перебуванням

І. Загальні положення
Заступника директора табору з денним перебуванням Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №121 Харківської міської ради Харківської області профспілкового комітету (далі – заступник директора) приймають на посаду і звільняють з посади за разпорядженням голови профспілкового комітету з подання начальника дитячого закладу відпочинку (далі – заклад або табір).

Кваліфіційні вимоги: вища педагогічна освіта, стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше трьох років.

Заступник директора дитячого закладу відпочинку підпорядкований директору закладу.

На період відсутності його заміщуює старший вихователь.

У своії діяльності керується Положенням про табір з денним перебуванням, затвердженим постановою профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність роботу табору, методичними й інструктивними матеріалами профспілкових органів, зокрема обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією.

Заступник директора закладу керує вихователями, працівниками, культорганізаторами, інструкторами спорту, керівниками гуртків, бібліотекарем, музкерівником.

Заміщує директора табору на період його відсутності.

З урахуванням специфіки діяльності закладу й відповідно до затвердженого положення , заступник директора зобов’язаний постійно бути на території закладу і залишати її тільки з дозволу голови профспілкового комітету, призначаючи на час своєї відсутності працівника табору.

ІІ. Обов’язки
Заступник директора табору зобов’язаний :

до початку роботи пройти обов’язковий медичний огляд на право роботи в дитячому закладі відпочинку, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її лікарю закладу;

проводити планову, цілеспрямовану роботу з профілактики нещасних випадків і травматизму серед дітей і підлітків, вживання алкоголю та профілактики тютюнопаління;;

брати участь у плануванні виховної діяльності закладу, контролювати реалізацію намічених планів роботи та відпочинку;

вести журнал реєстрації дітей, які прибули на відпочинок у табір, вести облік путівок;

організувати і контролювати роботу гуртків, бібліотеки;

виконувати обов’язки начальника закладу в період його тимчасової відсутності;

за разпорядженням директора закладу виконувати інші обов’язки і доручення, що входять до його компетенції;

здійснювати контроль за дотримання положення,

режимних моментів, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм вимог з

охорони праці й безпеки, пожежної та екологічної безпеки, безпеки

життєдіяльності;

забезпечувати право дітей на захист від будь-яких форм фізичного або психічного впливу;

дотримуватися вимог Положення закладу.

ІІІ. ПраваЗаступник директора табору має право:

подавати пропозиції з удосконалення системи виховної роботи закладу та відпочинку ;

звертатися до керівництва закладу з питаннями про захист своїх професійнихінтересів, інтересів дітей і закладу в цілому;

знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльностітабору, віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції;

ВідповідальністьЗаступник директора табору несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у межах чинного законодавства за:

збереження життя, здоров’я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які перебувають у дитячому закладі відпочинку в межах своїх посадових обов’язків;

недбале ставлення до виконання своїх посадових обов’язків;

результати виховної діяльності закладу та відпочинку;

достовірність і правільність ведення документації;

дотримання санітарних правил і норм, норм і вимог з охорони праці й безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

організацію медичного обслуговування;

організацію харчування;

порушення дійсної посадової інструкції;

поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Харківської загальноосвітньої Директор дитячого табору

школи І-ІІІ ступені №121 Харківської відпочинку з денним

міської ради Харківської області перебуванням «Квіточка»

__________ В.В. Горова ________ Ю.А. Каймакова

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


вихователя табору з денним перебуванням

І. Загальні положенняВихователя табору з денним перебуванням при Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №121 Харківської міської ради Харківської області профспілкового комітету (далі – вихователь) приймають на посаду і звільняють із посади за розпорядженням голови профспілкового комітету з подання начальника дитячого оздоровчого закладу (далі – заклад або табір) з числа повнолітніх осіб.

Кваліфіційні вимоги: спеціальна педагогічна освіта або проходження спеціального курсу педагогічної підготовки і стаж практичної роботи з дітьми та підлітками не менше одного року.

Структурно підлеглий директору закладу, працює під керівництвом заступника директора закладу, старшого вихователя.

На період тимчасової відсутності його заміщує вихователь, або заміщує іншого вихователя на час його відсутності.

У своїй діяльності керується Положенням про табір з денним перебуванням , затвердженим управлінням освіти , законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих закладів відпочинку, методичними та інструктивними матеріалами профспілкових органів, зокрема обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією.

Є матеріально відповідальною особою.

З урахуванням специфіки діяльності дитячого закладу відпочинку і відповідно до положення вихователь зобов’язаний постійно бути на території табору і залишати її тільки з дозволу директора закладу.

ІІ. Обовязки
Вихователь зобов’язаний:

до початку роботи в закладі пройти обов’язковий медичний огляд на право роботи в дитячому закладі відпочинку, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її лікарю закладу;

пройти обов’язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов’язків;

проводити планову, цілеспрямовану роботу з профілактики нещасних випадків і травматизму серед дітей і підлітків, вживання алкоголю та профілактики тютюнопаління;;

брати участь у плануванні виховної діяльності закладу та відпочинку;

за разпорядженням директора закладу виконувати інші обов’язки і доручення, що входять до його компетенції;

контролювати дотримання дітьми положення,

режимних моментів, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм вимог з

охорони праці й безпеки, пожежної та екологічної безпеки, безпеки

життєдіяльності;

організувати корисну діяльність довіреного йому колективу дітей протягом зміни, сприяти організації змістовного відпочинку і дозвілля дітей та підлітків;

разом з органами дитячого самоврядування планувати діяльність загону на зміну, відповідати за результати виконання планів;

організовувати і проводити загонові заходи;

уважно стежити за станом здоров’я дітей у загоні, вживати оперативних заходів з надання допомоги хворим, потерпілим;

забезпечувати право дітей на захист від будь-яких форм фізичного або психічного впливу;

дотримуватися вимог положення закладу.

ІІІ. ПраваВихователь має право:

подавати пропозицію щодо вдосконалення системи виховної та оздоровчої роботи закладу;

звертатися до керівництва закладу з питаннями про захист своїх професійнихінтересів, інтересів дітей і закладу в цілому;

знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих закладів відпочинку , віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції;

підписувати і візувати документи в межах своеї компетенції.

Відповідальність


Вихователь несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у межах чинного законодавства за:

збереження життя, здоров’я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які перебувають у дитячому закладі відпочинку в межах своїх посадових обов’язків;

недбале ставлення до виконання своїх посадових обов’язків;

результати виховної діяльності закладу та відпочинку;

достовірність і правільність ведення документації;

дотримання трудової дисципліни, норм і вимог з охорони праці й безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

порушення дійсної посадової інструкції;

поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Харківської загальноосвітньої Директор дитячого табору

школи І-ІІІ ступені №121 Харківської відпочинку з денним

міської ради Харківської області перебуванням «Квіточка»

__________ В.В. Горова ________ Ю.А. Каймакова
-


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


(медичної сестри, нічної медичної сестри, дієтичної медичної сестри)

1.Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики.

При складанні інструкції враховані рекомендації з організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України та Міністерству охорони здоров’я України.

Медична сестра, нічна медична сестра, дієтична медична сестра (далі - медична сестра) входить до шкільного навчального підрозділу (ХЗОШ №121) (далі – заклад)).

Призначається на посаду, переводиться, переміщується і звільняється з посади директором закладу за поданням лікаря.

Безпосереднім керівником є лікар.

Безпосередні підлеглі – відсутні.

У своїй роботі медична сестра керується законодавством України, цією посадовою інструкцією, наказами директора закладу, розпорядженнями лікаря та нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України.

Кваліфікаційні вимоги –відповідна медична освіта та стаж роботи за професією 3 роки.


Посадові обов’язки


2.1. Виконує статут закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору.

2.2. Контролює за здоров’я учнів, своєчасно заносить зміни у стані здоров’я дітей до медичних карток.

2.3. Забезпечує виконання режиму дня, організацію відпочинку дітей динамічних пауз в навчально-виховному процесі закладу.

2.4. Контролює організацію заняття спортом та фізичною культурою серед учнів.

2.5. Контролює приготування їжі та організацію харчування дітей.

2.6 Забезпечує дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму.

2.7. Наглядає за санітарним станом пришкільної ділянки, навчально-спортивного майданчика, майданчика для ігор та відпочинку, шкільних приміщень та санітарних вузлів.

2.8. Контролює забезпечення повітряно-теплового режиму, природного та штучного освітлення приміщення.

2.9. Готує інформацію про стан здоров’я учнів, санітарно-оздоровчої та профілактичної роботи.

2.10. Готує пропозиції щодо покращення умов проведення навчально-виховного процесу.

2.11. Готує інформацію про результати диспансеризації учнів і подальшу роботу по спостереженню за одужанням окремих учнів.

2.12. Підтримує тісний зв'язок із батьками учнів у разі необхідності профілактичних та обов’язкових прищеплень.

2.13. Дотримуються етичних норм поведінки, норм загальнолюдської моралі, поважають гідність дитини та її батьків.
3. Права
3.2. Має право вносити пропозиції директору закладу щодо покращення умов праці, чи утримання учнів.

3.3. Має право вносити пропозиції адміністрації закладу щодо покращення умов праці.
4. Відповідальність
3.1. Несе персональну відповідальність за недостатню якість і не своєчасність виконання посадових обов’язків.

3.2. Несе відповідальність за не виконання розпоряджень адміністрації, лікаря та рішень педагогічних зборів колективу закладу.


Повинна знати


Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші законодавчі акти України з питань організації і проведення навчально-виховного процесу накази і розпорядження Міністерства охорони здоров’я України та мати широкі медичні знання.

Основи використання комп’ютерної техніки та оргтехніки.


Охорона праці


Проходить навчання і перевірку знань в комісії закладі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності при прийомі на роботу та періодично (раз на три роки).

Застосовує в своїй роботі вимоги законів України та інші нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки, промислової санітарії та безпеки життєдіяльності та враховує зміни до цих документів.

Може брати участь у проведені оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Готує до внесення питань охорони праці, санітарно-епідеміологічної безпеки та безпеки життєдіяльності до навчальних і методичних посібників та інших внутрішніх нормативних документів і документів, що використовуються в закладі.

Може брати участь у розробленні окремого розділу «Охорона праці» колективного договору (угоди).

Може бути членом комісії по розслідування нещасних випадків, що трапились з працівниками підрозділу.

Може приймати участь роботі комісію і є її членом з розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися в навчальному процесі.


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Харківської загальноосвітньої Директор дитячого табору

школи І-ІІІ ступені №121 Харківської відпочинку з денним

міської ради Харківської області перебуванням «Квіточка»

__________ В.В. Горова ________ Ю.А. Каймакова

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
прибиральника службових приміщень

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прибиральник приміщень дитячого закладу відпочинку (далі - прибиральник) приймається на роботу і звільняється з неї директором загальноосвітнього навчального закладу із числа повнолітніх осіб за поданням заступника директора з господарської роботи без пред'явлення вимог до стажу роботи й освіти.

1.2. Прибиральник підпорядкований безпосередньо заступнику директора з господарської роботи (завідувачу господарством).

Кваліфікаційні вимоги:

1.3. Прибиральник у своїй діяльності керується Положенням про дитячий заклад відпочинку, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих закладів відпочинку, методичними й інструктивними матеріалами профспілкових органів, у тому числі обласної ради профспілок, правилами санітарії та гігієни щодо утримання приміщень школи , інструкціями щодо призначення та упорядкування обладнання, яке обслуговується правилами прибирання безпечного користування миючими та дезінфікуючими засобами, експлуатації санітарно-технічного обладнання, загальними правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи, цією Інструкцією.

1.4. Заміщається прибиральником, заміщає прибиральника.
II. ФУНКЦІЇ

Головне завдання прибиральника службових приміщень - підтримка належного санітарного стану і порядку на закріпленій за ним ділянці.
III. ОБОВ'ЯЗКИ
Прибиральник зобов 'язаний:
3.1. До заїзду в дитячий заклад відпочинку пройти обов’язковий медичний огляд на право роботи в дитячому закладі, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її директору дитячого пришкільного закладу відпочинку.

3.2. Пройти обов’язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов’язків.

3.3. Дотримуватися вимог Положення закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку.

3.4. Ознайомитися з дійсною інструкцією і строго її дотримуватися; пройти обов’язковий інструктаж з дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у дитячому закладі відпочинку.

3.5. Прибирати закріплені за ним службові та навчальні приміщення школи (класи, кабінети, коридори, сходи, санвузли , туалети, тощо). Двічі на день з використанням дозволених дезінфікуючих засобів робити обробку умивальників та унітазів.

3.6. Прибирати пил, підмітати та мити підлогу, стіни, віконні рами та скло, меблі та килимові вироби. Стежити за чистотою шибок і рам, дверей, панелей і плінтусів, обмітати павутину зі стін і стель, стирати пил.

3.7. Очищувати урни і промивати їх дезінфікуючим розчином, збирати сміття і відносити його на смітник у дворі.

3.8. Двічі на день (ранком і по обіді) робити вологе прибирання і санітарну обробку приміщень на закріпленій ділянці.

3.9. Строго дотримуватися санітарних правил і норм гігієни у приміщеннях, які діють, здійснювати провітрювання останніх.

3.10. Строго дотримуватися інструкції з техніки безпеки та інструкції з протипожежної безпеки на робочому місці.

Доглядати за порядком на закріпленій за ним ділянці, тактовно запобігати порушенням порядку з боку учнів, у випадку непослуху, сповіщати про це чергового педагога.

Працювати винятково в спецодязі; при необхідності використовувати захисні маски і гумові рукавички.

На початку і в кінці кожного робочого дня здійснювати обхід на закріпленій за ним ділянці з метою перевірки стану обладнання, меблів, замків, віконного скла, кранів , раковин, санвузлів, електроприладів (вимикачів, розеток, ламп тощо) та опалювальних приладів.

Своєчасно проходити періодичні медичні обстеження.

Виконувати іншу роботу і доручення, що входять у компетенцію, за розпорядженням безпосереднього керівника.

IV. ПРАВА
Прибиральник має право:


Подавати пропозиції з удосконалення системи роботи закладу.

Звертатися до керівництва закладу з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому.


Знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції.

На отримання миючих засобів, інвентарю та іншого матеріалу, приміщення для їх зберігання.

На отримання спецодягу відповідно до встановлених норм.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Прибиральник несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність за:

Збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі, в межах своїх посадових обов'язків.

За невиконання чи неналежне виконання, недбале ставлення до виконання покладених на нього обов'язків без поважних причин, за невиконання чи неналежне виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи, нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

За нанесені школі та учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки прибиральник службових приміщень несе матеріальну відповідальність у порядку в межах, встановлених правовим законодавством.


VI. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Прибиральник службових приміщень дотримується режиму і порядку нормованого робочого дня за графіком складеним виходячи з :

40 - годинного робочого тижня , затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з господарської роботи (завідувачем господарством). Початок роботи о 8.00 голині і закінченням роботи о 16.30 год.
Ознайомлена:


перейти в каталог файлов


связь с админом